8. Czy istnieje jeszcze dotychczas luka informacyjna w świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej ?

Komentarze ( 4)

MarkKnolo
2 grudnia 2019, 10:03
MaryKnolo
2 grudnia 2019, 12:02
LisaKnolo
2 grudnia 2019, 19:58
PaulKnolo
4 grudnia 2019, 23:49

Skomentuj

Najczęściej czytane

Proponowane zmiany w Opiece Długoterminowej

Mgr Małgorzata Sitarz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa lubelskiego, zwróciła się do mnie jako realizującą świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej oraz naukowca z prośbą o przedstawienie propozycji zmian w opiece długoterminowej oraz sugestii na ich rozwiązania w związku z trwającymi pracami. W dniu 14.01.2019r. w Warszawie w Ministerstwie […]

Jakie świadczenia może otrzymać osoba przewlekle chora w domu?

Pogarszający się stan zdrowia osób objętych chorobami przewlekłymi w tym niepełnosprawnością determinuje te osoby i ich bliskich/opiekunów do poszukiwania pomocy specjalistycznej w ochronie zdrowia.