Gdzie powinna być realizowana Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa ?

Zapraszamy do lektury wywiadu o Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej dla osób w wieku geriatrycznym.

Jak funkcjonuje najtańsza w całej ochronie zdrowia Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa w Polsce w odniesieniu do województwa lubelskiego?

Czy pielęgniarka Opieki Długoterminowej Domowej może objąć każda osobę potrzebująca takich świadczeń zdrowotnych ?

Czym jest narzędzie do zmierzania jakości i ilości wykonywanych świadczeń zdrowotnych w tym ratujących życie i zdrowie w dziedzinie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej ?

Rozwój pielęgniarstwa świadomego i odpowiedzialnego w Polsce jest stałym i głównym tematem, który promowałam na spotkaniu zorganizowanym przez „Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych” Spotkanie odbyło się 23 Lipca 2019 r. w siedzibie Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, komputerowych i Medycznych w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9

Zapraszam na cykl filmów poświęconych najtańszej formie świadczeń zdrowotnych jaką jest Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa.

Co to jest Pielęgniarska Opieka Domowa Długoterminowa?

„60 minut o zdrowiu” o długoterminowej opiece pielęgniarskiej domowej

Zapis pochodzi z wywiadu przeprowadzonego przez Pana Marka Skowronka – redaktora naczelnego Radia Centrum. Marek Skowronek: W Polsce na 100 młodych ludzi przypada 112 seniorów. Przyszłość rysuje się jeszcze gorzej – wynika z danych GUS. Starzenie się społeczeństwa to nie tylko wyzwanie dla rynku pracy. To także, a może przede wszystkim, wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. […]

Podsumowanie panelu „Opieka pielęgniarska w Polsce”

Podczas sesji „Opieka pielęgniarska w Polsce” w trakcie IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2019 r.), w której miałam przyjemność brać udział, zostały poruszane tematy dotyczące roli pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej, założeń Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, warunków pracy i płacy pielęgniarek, ścieżek awansu zawodowego oraz zderzenia […]

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych

7 marca uczestniczyłam w panelu pt. „Opieka pielęgniarska w Polsce” w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  Zachęcam do zapoznania się z nagraniem moich wypowiedzi.