Proponowane zmiany w Opiece Długoterminowej

Mgr Małgorzata Sitarz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa lubelskiego, zwróciła się do mnie jako realizującą świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej oraz naukowca z prośbą o przedstawienie propozycji zmian w opiece długoterminowej oraz sugestii na ich rozwiązania w związku z trwającymi pracami. W dniu 14.01.2019r. w Warszawie w Ministerstwie […]

Kwestionariusz ankiety do oceny jakości życia pacjenta objętego pielęgniarską opieką domową długoterminową

Podczas mojej wieloletniej pracy z pacjentami oraz pracy dydaktyczno – naukowej wypracowałam narzędzia, które wspomagają pracę pielęgniarek w jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych. Jednym z nich jest Kwestionariusz ankiety oceny jakości życia pacjentów objętych długoterminową opieką pielęgniarską domową. Pielęgniarki pracujące z pacjentami wymagającymi specjalistycznej długoterminowej pielęgnacji oraz świadczeń ratujących zdrowie i życie, realizujące te świadczenia w […]

Skala do oceny świadczeń zdrowotnych ratujących życie i zdrowie u osób objętych pielęgniarską opieką długoterminową

Pielęgniarska opieka domowa długoterminowa, jak już wszyscy w ochronie zdrowia wiedzą, bo piszę o tym od 16 lat, jest najtańszą formą zabezpieczenia zdrowotnego osób ciężko chorych i niepełnosprawnych na terenie ich własnych domów. Na Lubelszczyźnie jest niestety w dalszym ciągu na szarym końcu w randze gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Ta forma świadczeń zdrowotnych jest traktowana bardzo […]

Dzień Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej

Długoterminowa Opieka Pielęgniarska Domowa to ważny, ale i trudny temat. Moją misją jest jednak zwiększanie świadomości i wrażliwości społecznej, tak by przewlekła choroba, niepełnosprawność lub podeszły wiek nie stanowiły bariery w prowadzeniu stosunkowo normalnego i godnego życia, jak również to by pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, która ratuje życie, stała się naturalnym, stałym i nielimitowanym podejściem […]

Badania dotyczące jakości życia pacjentów

Jakość życia pacjentów objętych pielęgniarską opieką długoterminową domową to jedno z głównych kryteriów, jakie powinno być brane pod uwagę przy ocenie programów opieki. I choć twardych danych finansowych nie brakuje, to od kilkunastu lat moją uwagę zaprząta właśnie jakość życia tych dla których pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest tworzona. Już na przełomie 2005 i 2006 […]

A co mówią pacjenci i ich rodziny?

W trakcie kilkunastu lat pracy mieliśmy możliwość pomóc niezliczonej rzeczy osób. Dziś nie chcę mówić o tym, jak ważnym i skutecznym rozwiązaniem jest pielęgniarska opieka długoterminowa domowa. Dziś chcę oddać głos naszym pacjentom i ich rodzinom.  

Wsparcie w cierpieniu

Dwa lata temu wraz z zespołem Fundacji -ZOFIA- zdecydowaliśmy się na realizację filmu, który dobitnie pokazuje realia pracy pielęgniarek opieki długoterminowej w warunkach domowych, ale przede wszystkim pozwala zajrzeć do codzienności ludzi, którym te świadczenia są niezbędne. Zapraszam do obejrzenia i dzielenia się tym materiałem. 

Jak odwodnienie wpływa na osoby starsze? I skąd się bierze?

Osoby starsze, w wieku geriatrycznym, niepełnosprawne, chore, są szczególnie  narażone na odwodnienie organizmu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż czynników jest wiele, ten podstawowy i dominujący czynnik to brak nawyku picia wody, soków, kompotów nisko słodzonych. Brak świadomości Powszechnie wśród ludzi i to nie tylko starszych czy chorych, panuje lub można tutaj śmiało tak to określić, obowiązuje […]

O czym rozmawiają pielęgniarki na konferencji?

Emocje nieco już opadły więc czas na podsumowania. 25 października 2018 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie. Po raz drugi miałam ogromną przyjemność współorganizowania tego wydarzenia i dzielenia się własnymi doświadczeniami, przemyśleniami oraz wnioskami, które powstały w wyniku analizy nowych aktów prawnych i rozporządzeń dotyczących kompetencji pielęgniarki. Po raz […]

Dlaczego OPD to najlepsze rozwiązanie dla pacjenta, rodziny i służby zdrowia?

Pielęgniarska opieka domowa długoterminowa (OPD) na rynku świadczeń zdrowotnych funkcjonuje już od 19 lat. Realizacja tych świadczeń zdrowotnych odbywa się w oparciu o całkowitą refundację przez NFZ jako świadczenia gwarantowane. Wymagania stawiane pielęgniarkom OPD Płatnik czyli NFZ stawia ogromne wymagania dla pielęgniarek realizujących ten typ świadczeń zdrowotnych. Pielęgniarki zakwalifikowane do realizacji tych świadczeń zdrowotnych to wysoce […]