Czy świadczenia zdrowotne gwarantowane w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej powinny być świadczeniami limitowanymi przez płatnika NFZ?

Starzenie się społeczeństwa to poważny problem, z którym boryka się nie tylko nasz kraj. Rosnący odsetek osób w podeszłym wieku sprawia, że bardzo często są one niedostatecznie zaopatrywane w realizację świadczeń zdrowotnych. Szczególnie jeśli chodzi o ich realizację w środowisku domowym. Tymczasem podeszły wiek nierozerwalnie łączy się z występowaniem wielu chorób, które prowadzić mogą do […]

Starzejące się społeczeństwo

Społeczeństwo w Polsce starzeje się, stale otrzymujemy komunikaty, informacje na temat potrzeb zdrowotnych osób w wieku geriatrycznym, jest wprowadzona polityka przyjazna seniorom, osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym. Powstają programy, które mają rozwiązać zaistniałą „nagle” sytuację związaną ze starzejącą się populacją w Polsce.

Jakie świadczenia może otrzymać osoba przewlekle chora w domu?

Pogarszający się stan zdrowia osób objętych chorobami przewlekłymi w tym niepełnosprawnością determinuje te osoby i ich bliskich/opiekunów do poszukiwania pomocy specjalistycznej w ochronie zdrowia.