Czy praca Pielęgniarki Opieki Długoterminowej Domowej ma wpływ na jakość życia kobiet „Amazonek”?

Komentarze ( 0)

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Skomentuj

Najczęściej czytane

Proponowane zmiany w Opiece Długoterminowej

Mgr Małgorzata Sitarz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa lubelskiego, zwróciła się do mnie jako realizującą świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej oraz naukowca z prośbą o przedstawienie propozycji zmian w opiece długoterminowej oraz sugestii na ich rozwiązania w związku z trwającymi pracami. W dniu 14.01.2019r. w Warszawie w Ministerstwie […]

Jakie świadczenia może otrzymać osoba przewlekle chora w domu?

Pogarszający się stan zdrowia osób objętych chorobami przewlekłymi w tym niepełnosprawnością determinuje te osoby i ich bliskich/opiekunów do poszukiwania pomocy specjalistycznej w ochronie zdrowia.