Czy świadczenia zdrowotne gwarantowane w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej powinny być świadczeniami limitowanymi przez płatnika NFZ?

Starzenie się społeczeństwa to poważny problem, z którym boryka się nie tylko nasz kraj. Rosnący odsetek osób w podeszłym wieku sprawia, że bardzo często są one niedostatecznie zaopatrywane w realizację świadczeń zdrowotnych. Szczególnie jeśli chodzi o ich realizację w środowisku domowym. Tymczasem podeszły wiek nierozerwalnie łączy się z występowaniem wielu chorób, które prowadzić mogą do przewlekłego upośledzenia fizycznego a tym samym konieczności długoterminowej opieki zdrowotnej.

W artykule, do którego lektury zapraszam wraz z współautorami rozpatrujemy problem jakim jest limitowanie wspomnianych świadczeń przez płatnika NFZ. Nadmieniam, że jest to problem poważny, który będzie narastał, ponieważ, społeczeństwo polskie niestety, starzeje się w bardzo szybkim tempie. Co więcej, problem ten dotyka nie tylko naszego kraju. To poważne wyzwanie dla całego świata. W wielu krajach jednakże zostały już opracowane standardy, które pozwalają odpowiednio zabezpieczyć potrzeby osób, które wymagają pielęgniarskiej opieki domowej. Tymczasem w naszym kraju od ponad 17 lat domowa opieka pielęgniarska opiera się na podpisywaniu limitowanych kontraktów z NFZ, które nie są wystarczające.

Celem naszego artykułu jest przedstawienie wyników badań, które potwierdzają zasadność zmiany obecnie funkcjonującego systemu i wprowadzenia opieki domowej, która byłaby nielimitowana. Zajęliśmy się szczegółowa analizą sporządzanych i sprawozdawanych do NFZ list osób, które oczekiwały, bądź oczekują na objęcie pielęgniarską opieką domową długoterminową. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią naszej pracy, która dostępna jest pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/getFile/28693.
Głęboko wierzę, że wnioski jakie przedstawiam w artykule staną się ważnym głosem w dyskusji, której celem ma być poprawa dostępności do darmowej opieki domowej. Jest ona bowiem jednym z najskuteczniejszych sposobów ratowania życia i zdrowia osób w podeszłym wieku.

Komentarze ( 0)

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Najczęściej czytane

8. Czy istnieje jeszcze dotychczas luka informacyjna w świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej ?

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych

7 marca uczestniczyłam w panelu pt. „Opieka pielęgniarska w Polsce” w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  Zachęcam do zapoznania się z nagraniem moich wypowiedzi.