Jakie świadczenia może otrzymać osoba przewlekle chora w domu?

Pogarszający się stan zdrowia osób objętych chorobami przewlekłymi w tym niepełnosprawnością determinuje te osoby i ich bliskich/opiekunów do poszukiwania pomocy specjalistycznej w ochronie zdrowia.

W sytuacji, kiedy w rodzinie w środowisku domowym jest choroba, która niesie za sobą ból fizyczny, emocjonalny, zagrożenie poczucia bezpieczeństwa, napięcie emocjonalne a w konsekwencji wyczerpanie fizyczne i psychiczne następuje poszukiwanie rozwiązania dobrej jakości.

Oczywiście takie rozwiązania istnieją na rynku świadczeń zdrowotnych w postaci świadczeń całkowicie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jako świadczenia gwarantowane.

Limity NFZ

Lekarz, pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej u których osoby te złożyły deklarację realizuje świadczenia zdrowotne na terenie domu pacjenta nieodpłatne, w ilości wizyt pożądanych przez pacjenta od poniedziałku do piątku.

Ta forma realizacji świadczeń zdrowotnych nie jest limitowana przez NFZ.

Pielęgniarska opieka domowa długoterminowa realizuje świadczenia zdrowotne w oparciu o skierowanie otrzymane od lekarza POZ i skalę Barthel od pielęgniarki POZ, z częstotliwością najmniej 4 razy w tygodniu, w sytuacjach szczególnych w dni świąteczne.

Ta forma realizacji świadczeń zdrowotnych jest limitowana przez NFZ.

W województwie lubelskim NFZ nie zwraca kosztów poniesionych za nadwykonania. Świadczenia realizowane u osób starszych, ciężko chorych ratujących zdrowie i życie w domu pacjenta są świadczeniami gwarantowanymi, kwalifikują się do najtańszej formy finansowania w ochronie zdrowia.

Hospicjum domowe realizuje świadczenia zdrowotne u osób z chorobami nowotworowymi w fazie czynnej, w fazie z powikłaniami bólowymi. Lekarz realizuje wizyty w domu pacjenta z częstotliwością 2 razy w miesiącu, pielęgniarka do 3 razy w tygodniu, w sytuacjach szczególnych wizyty te ulegają zwiększeniu także w dni świąteczne.

Ta forma realizacji świadczeń zdrowotnych jest limitowana przez NFZ

 

 

Komentarze ( 0)

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Najczęściej czytane

8. Czy istnieje jeszcze dotychczas luka informacyjna w świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej ?

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych

7 marca uczestniczyłam w panelu pt. „Opieka pielęgniarska w Polsce” w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  Zachęcam do zapoznania się z nagraniem moich wypowiedzi.