O czym rozmawiają pielęgniarki na konferencji?

Emocje nieco już opadły więc czas na podsumowania.

25 października 2018 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie.

Po raz drugi miałam ogromną przyjemność współorganizowania tego wydarzenia i dzielenia się własnymi doświadczeniami, przemyśleniami oraz wnioskami, które powstały w wyniku analizy nowych aktów prawnych i rozporządzeń dotyczących kompetencji pielęgniarki. Po raz drugi też jestem dumna z bycia częścią tak zacnego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego oraz z udziału tak zacnych gości, i co najważniejsze, z tak dużego zainteresowania w samym środowisku pielęgniarskim.

Temat przewodni

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była „Pielęgniarka jako realizator świadczeń zdrowotnych u osób ciężko chorych, niepełnosprawnych w wieku geriatrycznym”.

Wśród  wygłaszanej tematyki prelegentów pojawiły się zarówno wysoce specjalistyczne obszary dotyczące leczenia i specjalistycznych zabiegów pielęgniarskich, jak i równie istotne aspekty emocji, które niezmiennie towarzyszą pielęgniarkom, pacjentom i ich rodzinom / opiekunom.

Należy tutaj dodać, że nie zabrakło również informacji z obszarów zarzadzania i organizacji pracy w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej. Dobrze zorganizowana i prowadzona praca pielęgniarki opiera się na  aktach prawnych ministra zdrowia, zarządzeniach prezesa NFZ, etyce zawodowej, kwalifikacjach pielęgniarki / pielęgniarza.   

Wszystkie te czynniki wpływają na podnoszenie jakości wykonywanych zabiegów, procesów ratujących życie i zdrowie osób starszych, ciężko chorych.

Pielęgniarstwo ma wiele płaszczyzn

Poruszane zagadnienia wielopłaszczyznowo traktowały pracę wykonywaną przez pielęgniarki oraz problemy zdrowotne i społeczne związane z opieką nad osobami starszymi i przewlekle chorymi.  

Biorąc pod uwagę niezwykle obszerny i interesujący zakres tematyczny, ilość prelegentów i uczestników, organizację oraz entuzjazm wszystkich zaangażowanych przyznaję, że jestem dumna z faktu posiadania dyplomu pielęgniarskiego i prawa wykonywania zawodu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pielęgniarska opieka długoterminowa to najbardziej wymagająca specjalizacja  w zawodzie pielęgniarki.

Dlatego też spotkanie z pielęgniarkami specjalistkami  na tak wspaniałym wydarzeniu, na którym to zostały podniesione i tak już bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe, poprzez wymianę wiedzy oraz doświadczenia także z grupą zawodową lekarską uważam za bardzo owocne i pożyteczne dla społeczeństwa naszego kraju.

Z radością czekam na kolejny rok i kolejną edycję, bo warto kontynuować spotkania, które tak wiele wnoszą w życie nasze i osób, które potrzebują naszej  profesjonalnej realizacji świadczeń zdrowotnych. 

Poniżej załączam również link do mojej prezentacji z konferencji.

Komentarze ( 0)

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Najczęściej czytane

8. Czy istnieje jeszcze dotychczas luka informacyjna w świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej ?

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych

7 marca uczestniczyłam w panelu pt. „Opieka pielęgniarska w Polsce” w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  Zachęcam do zapoznania się z nagraniem moich wypowiedzi.