Dlaczego OPD to najlepsze rozwiązanie dla pacjenta, rodziny i służby zdrowia?

Pielęgniarska opieka domowa długoterminowa (OPD) na rynku świadczeń zdrowotnych funkcjonuje już od 19 lat. Realizacja tych świadczeń zdrowotnych odbywa się w oparciu o całkowitą refundację przez NFZ jako świadczenia gwarantowane.

Wymagania stawiane pielęgniarkom OPD

Płatnik czyli NFZ stawia ogromne wymagania dla pielęgniarek realizujących ten typ świadczeń zdrowotnych. Pielęgniarki zakwalifikowane do realizacji tych świadczeń zdrowotnych to wysoce wykształcona grupa zawodowa. Posiadają wykształcenie wyższe, dodatkowo kursy i specjalizacje oraz stały dostęp do dokształcania się.

Jest to najlepiej wykształcona i wykwalifikowana grupa z całej grupy zawodowej pielęgniarskiej, która samodzielnie w środowisku domowym u osób ciężko chorych realizuje świadczenia zdrowotne w tym ratujące życie i zdrowie.

Miałam i mam ogromną satysfakcję z faktu, że to ja tworzyłam i tworzę standardy i jakość w tej dziedzinie pielęgniarstwa poprzez tworzenie praktyki, programów nauczania dla studentów pielęgniarstwa uczelni wyższych oraz dla pielęgniarek podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, jak również głosząc i publikując prace naukowe.

Najtańsza forma opieki

Od wielu lat twierdzę i piszę w swoich pracach naukowych, że pielęgniarska opieka domowa długoterminowa (OPD) jest najtańszą formą opieki pielęgniarskiej, w tym specjalistycznej, jaka jest skierowana do osób starszych, niepełnosprawnych, ciężko chorych. Świadczenia te głównie skierowane są do osób przebywających w swoim środowisku domowym, ale z powodu wielochorobowości lub nagłego urazu wymagają stałej, systematycznej i profesjonalnej pielęgnacji pielęgniarskiej oraz działań ratujących życie i zdrowie. Działanie te pielęgniarka specjalistka wykonuje u tych osób najmniej 4 razy w tygodniu, a czasami nawet klika razy w ciągu jednego dnia.

Za określeniem, że jest to najtańsza forma opieki pielęgniarskiej skierowana dla osób starszych, niepełnosprawnych, ciężko chorych przemawiają fakty i koszty.

Fakty:

  • taka osoba przebywa w swoim środowisku domowym a pielęgniarka przychodzi do domu i realizuje świadczenia zdrowotne w tym specjalistyczne, także ratujące życie i zdrowie tych osób,
  • pacjenci pielęgniarek opieki domowej długoterminowej na własny koszt zapewniają sobie wyżywienie (catering), usługi prania, leki, wyroby medyczne,
  • budzą się zgodnie ze swoim zegarem biologicznym, spożywają posiłki zgodnie ze swoimi upodobaniami godzinowymi oraz dietetycznymi,
  • mają w swojej przestrzeni osoby bliskie, zwierzęta, które kochają, swoje książki i gadżety.

Wszystkie te czynniki budują u tych osób poczucie bezpieczeństwa, eliminują strach, minimalizują stres, który towarzyszy każdej formie choroby a w wieku starszym jest bardziej ekspansywny.

Liczby: pielęgniarska opieka domowa długoterminowa jest tańsza w kosztach ponoszonych przez NFZ od

  •  opieki stacjonarnej długoterminowej, 
  • pobytu w szpitalu,
  • czynności ratujących życie i zdrowie przez zespół wyjazdowych ( karetka pogotowia),
  • wizyt pielęgniarki POZ,
  • wizyty lekarza specjalisty.

Potwierdza to Moje doświadczenie zawodowe, badania naukowe, które przeprowadziłam i prowadzę oraz doktorat, w którym zawarłam treści potwierdzające, że pielęgniarska opieka domowa długoterminowa jest to najtańsza forma świadczeń dedykowanych dla osób starszych w wieku geriatrycznym, ciężko chorych i niepełnosprawnych.

Rzeczywistość

Niestety świadczenia te są limitowane przez NFZ co oznacza, że nie wszystkie osoby wymagające tej formy świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać je od razu, kiedy to ich stan zdrowia tego wymaga, co jest zawsze i w każdym przypadku zdrowotnym poświadczone wystawionym skierowaniem od lekarza i skalą Barthel do natychmiastowego objęcia pielęgniarska opieką domową długoterminową.
Osoby takie nie mogąc otrzymać tej formy opieki czekają w kolejkach oczekujących, stan zdrowia ich się pogarsza, wzywają zespół ratunkowy, trafiają do szpitali, zakładów stacjonarnych innych generując tym samym coraz większe koszty dla NFZ.
Od wielu lat w tym temacie zabieram głos, pisząc do NFZ, ministerstwa i innych decydentów w ochronie zdrowia, ale na chwile obecną nic się nie zmieniło, natomiast ciągle słyszę rozważania jak poradzić sobie z problemem kosztów, które generują osoby starsze ciężko chore, w wieku geriatrycznym.

Komentarze ( 0)

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Najczęściej czytane

8. Czy istnieje jeszcze dotychczas luka informacyjna w świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej ?

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych

7 marca uczestniczyłam w panelu pt. „Opieka pielęgniarska w Polsce” w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  Zachęcam do zapoznania się z nagraniem moich wypowiedzi.