Starzejące się społeczeństwo

Społeczeństwo w Polsce starzeje się, stale otrzymujemy komunikaty, informacje na temat potrzeb zdrowotnych osób w wieku geriatrycznym, jest wprowadzona polityka przyjazna seniorom, osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym. Powstają programy, które mają rozwiązać zaistniałą „nagle” sytuację związaną ze starzejącą się populacją w Polsce.

To nie powinno nas dziwić

Obecna sytuacja zdrowotna i bytowa osób w wieku geriatrycznym została przewidziana już 20 lat temu, kiedy to powstały na te temat badania, publikacje naukowe a w ślad za nimi powstały narzędzia do wykorzystywania w praktyce. Narzędzia te to usługi zdrowotne, usługi socjalne produkty medyczne dedykowane dla osób w wieku geriatrycznym, niepełnosprawnych, ciężko chorych oparte na prognostycznym i zrównoważonym finansowaniu.

Czy wszędzie jest tak samo?

Poniżej przedstawiam krótki wycinek z doktoratu, w którym to na wstępnie zacytowałam rozkład procentowy osób starszych w wieku 65 lat i powyżej w poszczególnych województwach i na przełomie dwóch lat.

JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTA OBJĘTEGO OPIEKĄ DOMOWĄ DŁUGOTERMINOWĄ
Elżbieta Stasiak
Praca na stopień doktora nauk medycznych
promotor: Dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek, Lublin 2007

Rozkład procentowy osób starszych w wieku 65 lat i powyżej w poszczególnych województwach w latach 2000 i 2005 (wg opracowania Ryś E.[W:] Szczerbińska K.: Problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa. [W:] Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s.34

Zdecydowanie wolniej postępuje proces starzenia się społeczeństwa w województwach nadmorskich w porównaniu do innych rejonów kraju. Według prognozy GUS w kolejnych latach znacznie wzrośnie odsetek osób starszych w województwach nadmorskich. Przewiduje się też znaczne zmiany w kierunku wyrównania procentowego udziału osób starszych w populacjach wszystkich województw w naszym kraju. W roku 2030 odsetek ludzi w podeszłym wieku będzie najmniejszy w województwie podkarpackim. Najwięcej osób w wieku geriatrycznym będzie zamieszkiwać województwa centralne takie jak mazowieckie, świętokrzyskie, łódzkie; śląskie, opolskie.

Wnioski

Z analizy przedstawionych rycin bardzo łatwo można zdefiniować wnioski dotyczące trafnej lokacji środków finansowych na prognostyczne i zrównoważone finansowanie usług, produktów, ofert dla osób w wieku geriatrycznym z problemami zdrowotnymi, socjalnymi, ekonomicznymi, bytowymi.

Komentarze ( 0)

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Najczęściej czytane

8. Czy istnieje jeszcze dotychczas luka informacyjna w świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej ?

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych

7 marca uczestniczyłam w panelu pt. „Opieka pielęgniarska w Polsce” w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  Zachęcam do zapoznania się z nagraniem moich wypowiedzi.