Kobiety wiedzą, co robią

W dniu 4.09.2021 r. w Chatce Żaka w Lublinie, odbyło się spotkanie z cyklu „Kobiety wiedzą, co robią”, organizowane przez redakcje „Wysokich Obcasów” i „Gazety Wyborczej” w partnerstwie z władzami Miasta Lublina. Celem spotkania było budowanie kobiecej wspólnoty, wymiana doświadczeń kobiet z różnych dziedzin, dzielenie się własnymi poglądami oraz pomocnymi radami na różnych płaszczyznach. Prowadzone […]

Choroby nowotworowe, które dotykają kobiety są bardzo trudną sytuacją występująca w ich życiu.Skutkiem choroby nowotworowej jest często zmienione ciało i zmienione emocje,które występują zawsze w każdej chorobie.W tym trudnym dla kobiety czasie potrzebuje Ona wsparcia, akceptacji i zrozumienia Jej innej. Zapraszam do lektury artykułu.

Prowadząc prace badawcze nad jakością życia osób objętych pielęgniarską opieką domową w Moim podmiocie leczniczym STASIAK medical team II Elżbieta Stasiak włączyliśmy do prowadzonych badań również młodzież z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wynikiem tych badań jest ustawiczne doskonalenie się w standardach jakości życia oraz publikacja zamieszczona poniżej

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek

Jakie kryteria zdrowotne decydują o objęciu osób potrzebujących Pielęgniarska Opieką Długoterminową Domową ?

Jakie jest zainteresowanie Pielęgniarską Opieką Długoterminową w Polsce ?

III Konferencja naukowo-szkoleniowa opieki długoterminowej na Lubelszczyźnie dla pielęgniarek

Jakimi predyspozycjami charakteru powinna dysponować Pielęgniarka na stanowisku Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej ?

W dniu dzisiejszym miałam przyjemność prowadzić wykład na Spotkaniu Pracowników Starostwa Powiatowego w Lublinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, na temat Profilaktyki Nietrzymania Moczu.

8. Czy istnieje jeszcze dotychczas luka informacyjna w świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej ?