„60 minut o zdrowiu” o długoterminowej opiece pielęgniarskiej domowej

Zapis pochodzi z wywiadu przeprowadzonego przez Pana Marka Skowronka – redaktora naczelnego Radia Centrum. Marek Skowronek: W Polsce na 100 młodych ludzi przypada 112 seniorów. Przyszłość rysuje się jeszcze gorzej – wynika z danych GUS. Starzenie się społeczeństwa to nie tylko wyzwanie dla rynku pracy. To także, a może przede wszystkim, wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. […]

Podsumowanie panelu „Opieka pielęgniarska w Polsce”

Podczas sesji „Opieka pielęgniarska w Polsce” w trakcie IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2019 r.), w której miałam przyjemność brać udział, zostały poruszane tematy dotyczące roli pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej, założeń Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, warunków pracy i płacy pielęgniarek, ścieżek awansu zawodowego oraz zderzenia […]

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych

7 marca uczestniczyłam w panelu pt. „Opieka pielęgniarska w Polsce” w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  Zachęcam do zapoznania się z nagraniem moich wypowiedzi. 

Proponowane zmiany w Opiece Długoterminowej

Mgr Małgorzata Sitarz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa lubelskiego, zwróciła się do mnie jako realizującą świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej oraz naukowca z prośbą o przedstawienie propozycji zmian w opiece długoterminowej oraz sugestii na ich rozwiązania w związku z trwającymi pracami. W dniu 14.01.2019r. w Warszawie w Ministerstwie […]

Kwestionariusz ankiety do oceny jakości życia pacjenta objętego pielęgniarską opieką domową długoterminową

Podczas mojej wieloletniej pracy z pacjentami oraz pracy dydaktyczno – naukowej wypracowałam narzędzia, które wspomagają pracę pielęgniarek w jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych. Jednym z nich jest Kwestionariusz ankiety oceny jakości życia pacjentów objętych długoterminową opieką pielęgniarską domową. Pielęgniarki pracujące z pacjentami wymagającymi specjalistycznej długoterminowej pielęgnacji oraz świadczeń ratujących zdrowie i życie, realizujące te świadczenia w […]

Skala do oceny świadczeń zdrowotnych ratujących życie i zdrowie u osób objętych pielęgniarską opieką długoterminową

Pielęgniarska opieka domowa długoterminowa, jak już wszyscy w ochronie zdrowia wiedzą, bo piszę o tym od 16 lat, jest najtańszą formą zabezpieczenia zdrowotnego osób ciężko chorych i niepełnosprawnych na terenie ich własnych domów. Na Lubelszczyźnie jest niestety w dalszym ciągu na szarym końcu w randze gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Ta forma świadczeń zdrowotnych jest traktowana bardzo […]

Dzień Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej

Długoterminowa Opieka Pielęgniarska Domowa to ważny, ale i trudny temat. Moją misją jest jednak zwiększanie świadomości i wrażliwości społecznej, tak by przewlekła choroba, niepełnosprawność lub podeszły wiek nie stanowiły bariery w prowadzeniu stosunkowo normalnego i godnego życia, jak również to by pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, która ratuje życie, stała się naturalnym, stałym i nielimitowanym podejściem […]

Badania dotyczące jakości życia pacjentów

Jakość życia pacjentów objętych pielęgniarską opieką długoterminową domową to jedno z głównych kryteriów, jakie powinno być brane pod uwagę przy ocenie programów opieki. I choć twardych danych finansowych nie brakuje, to od kilkunastu lat moją uwagę zaprząta właśnie jakość życia tych dla których pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest tworzona. Już na przełomie 2005 i 2006 […]

A co mówią pacjenci i ich rodziny?

W trakcie kilkunastu lat pracy mieliśmy możliwość pomóc niezliczonej rzeczy osób. Dziś nie chcę mówić o tym, jak ważnym i skutecznym rozwiązaniem jest pielęgniarska opieka długoterminowa domowa. Dziś chcę oddać głos naszym pacjentom i ich rodzinom.  

Wsparcie w cierpieniu

Dwa lata temu wraz z zespołem Fundacji -ZOFIA- zdecydowaliśmy się na realizację filmu, który dobitnie pokazuje realia pracy pielęgniarek opieki długoterminowej w warunkach domowych, ale przede wszystkim pozwala zajrzeć do codzienności ludzi, którym te świadczenia są niezbędne. Zapraszam do obejrzenia i dzielenia się tym materiałem.