Jak odwodnienie wpływa na osoby starsze? I skąd się bierze?

Osoby starsze, w wieku geriatrycznym, niepełnosprawne, chore, są szczególnie  narażone na odwodnienie organizmu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż czynników jest wiele, ten podstawowy i dominujący czynnik to brak nawyku picia wody, soków, kompotów nisko słodzonych. Brak świadomości Powszechnie wśród ludzi i to nie tylko starszych czy chorych, panuje lub można tutaj śmiało tak to określić, obowiązuje […]

O czym rozmawiają pielęgniarki na konferencji?

Emocje nieco już opadły więc czas na podsumowania. 25 października 2018 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie. Po raz drugi miałam ogromną przyjemność współorganizowania tego wydarzenia i dzielenia się własnymi doświadczeniami, przemyśleniami oraz wnioskami, które powstały w wyniku analizy nowych aktów prawnych i rozporządzeń dotyczących kompetencji pielęgniarki. Po raz […]

Dlaczego OPD to najlepsze rozwiązanie dla pacjenta, rodziny i służby zdrowia?

Pielęgniarska opieka domowa długoterminowa (OPD) na rynku świadczeń zdrowotnych funkcjonuje już od 19 lat. Realizacja tych świadczeń zdrowotnych odbywa się w oparciu o całkowitą refundację przez NFZ jako świadczenia gwarantowane. Wymagania stawiane pielęgniarkom OPD Płatnik czyli NFZ stawia ogromne wymagania dla pielęgniarek realizujących ten typ świadczeń zdrowotnych. Pielęgniarki zakwalifikowane do realizacji tych świadczeń zdrowotnych to wysoce […]

Czy świadczenia zdrowotne gwarantowane w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej powinny być świadczeniami limitowanymi przez płatnika NFZ?

Starzenie się społeczeństwa to poważny problem, z którym boryka się nie tylko nasz kraj. Rosnący odsetek osób w podeszłym wieku sprawia, że bardzo często są one niedostatecznie zaopatrywane w realizację świadczeń zdrowotnych. Szczególnie jeśli chodzi o ich realizację w środowisku domowym. Tymczasem podeszły wiek nierozerwalnie łączy się z występowaniem wielu chorób, które prowadzić mogą do […]

Starzejące się społeczeństwo

Społeczeństwo w Polsce starzeje się, stale otrzymujemy komunikaty, informacje na temat potrzeb zdrowotnych osób w wieku geriatrycznym, jest wprowadzona polityka przyjazna seniorom, osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym. Powstają programy, które mają rozwiązać zaistniałą „nagle” sytuację związaną ze starzejącą się populacją w Polsce.

Jakie świadczenia może otrzymać osoba przewlekle chora w domu?

Pogarszający się stan zdrowia osób objętych chorobami przewlekłymi w tym niepełnosprawnością determinuje te osoby i ich bliskich/opiekunów do poszukiwania pomocy specjalistycznej w ochronie zdrowia.