Badania dotyczące jakości życia pacjentów

Jakość życia pacjentów objętych pielęgniarską opieką długoterminową domową to jedno z głównych kryteriów, jakie powinno być brane pod uwagę przy ocenie programów opieki. I choć twardych danych finansowych nie brakuje, to od kilkunastu lat moją uwagę zaprząta właśnie jakość życia tych dla których pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest tworzona. Już na przełomie 2005 i 2006 […]

Czy świadczenia zdrowotne gwarantowane w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej powinny być świadczeniami limitowanymi przez płatnika NFZ?

Starzenie się społeczeństwa to poważny problem, z którym boryka się nie tylko nasz kraj. Rosnący odsetek osób w podeszłym wieku sprawia, że bardzo często są one niedostatecznie zaopatrywane w realizację świadczeń zdrowotnych. Szczególnie jeśli chodzi o ich realizację w środowisku domowym. Tymczasem podeszły wiek nierozerwalnie łączy się z występowaniem wielu chorób, które prowadzić mogą do […]

Starzejące się społeczeństwo

Społeczeństwo w Polsce starzeje się, stale otrzymujemy komunikaty, informacje na temat potrzeb zdrowotnych osób w wieku geriatrycznym, jest wprowadzona polityka przyjazna seniorom, osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym. Powstają programy, które mają rozwiązać zaistniałą „nagle” sytuację związaną ze starzejącą się populacją w Polsce.