Jak odwodnienie wpływa na osoby starsze? I skąd się bierze?

Osoby starsze, w wieku geriatrycznym, niepełnosprawne, chore, są szczególnie  narażone na odwodnienie organizmu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż czynników jest wiele, ten podstawowy i dominujący czynnik to brak nawyku picia wody, soków, kompotów nisko słodzonych. Brak świadomości Powszechnie wśród ludzi i to nie tylko starszych czy chorych, panuje lub można tutaj śmiało tak to określić, obowiązuje […]

Jakie świadczenia może otrzymać osoba przewlekle chora w domu?

Pogarszający się stan zdrowia osób objętych chorobami przewlekłymi w tym niepełnosprawnością determinuje te osoby i ich bliskich/opiekunów do poszukiwania pomocy specjalistycznej w ochronie zdrowia.