Jestem pielęgniarką, doktorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim i przedsiębiorcą.

 

Pielęgniarka

Pierwsze doświadczenia w pielęgniarstwie zdobywałam od 1982 roku. Od 2000 roku skupiam się na długoterminowej pielęgniarskiej opiece domowej.

Jestem dyplomowaną Pielęgniarką Specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

 

Przedsiębiorca i ekspert

Na bazie swoich doświadczeń i wiedzy stworzyłam zespół, który zajmuje się wsparciem osób wymagających długoterminowej opieki pielęgniarskiej oraz ich rodzin. Jestem Prezesem Stasiak Medical Team i członkiem Zarządu Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych.

Od 2013 roku jestem członkiem Zespołu do spraw opracowania programu szkolenia specjalizacyjnego oraz programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Od 2014 również członkiem Zespołu Roboczego Przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych do spraw opracowania standardów opieki długoterminowej.

 

Naukowiec i dydaktyk

Od 2004 roku wykładam na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych Akademii Medycznej w Lublinie otrzymałam w 2007 roku po obronie rozprawy doktorskiej Jakość życia pacjenta objętego opieką domową długoterminową.

W 2004 roku opracowałam program szczegółowy do specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie Opieki Długoterminowej. Wielokrotnie pełniłam rolę kierownika merytorycznego tej specjalizacji.

 

Wolontariusz

Wiele lat temu stworzyłam Fundację ZOFIA, której celem jest działanie na rzecz profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, edukacji oraz pomocy społeczno-środowiskowej, wzmocnienia i poprawienia jakości życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych i marginalizowanych społecznie. Fundacja posiada dziś status organizacji pożytku publicznego, a ja nadal chętnie poświęcam swój czas w ramach wolontariatu.

 

Materiały dla mediów