W mediach

 1. Pielęgniarka to zawód bardzo odpowiedzialny i specyficzny, Poradnik Zdrowie [12.05.2019] Artykuł
 2. 60 Minut o zdrowiu, Radio Centrum [7.03.2019] Nagranie
 3. Zdarzenia. Magazyn reporterów, TVP3 Lublin [7.02.2019] www.lublin.tvp.pl/41212669/7-lutego-2019

Naukowe

 1. Evaluation of the life quality of patients with lumbosacral spine pain performing sedentary work after using Kaltenborn-Evejth manual therapy techniques

  [AUT.] Michał Grzegorczyk, Piotr Majcher, Magdalena Brodowicz-Król, Łukasz Kozioł, Elżbieta Stasiak

  Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(11):458-491

 2. Czy świadczenia zdrowotne gwarantowane w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej powinny być świadczeniami limitowanymi przez płatnika NFZ?

  Is the guaranteed health care coverage for long-term nursing home care considered limited by the payer of the National Health Fund?

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Karolina Stasiak, Łucja Stasiak, Alina Deluga, Anna Wasil

  J. Educ. Health Sport 2017 vol. 7 nr 5 s. 24-40, bibliogr. poz. 45, sum.

 3. Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej: dla pielęgniarek.

  [AUT.] Ewa Kądalska, Lidia Kimber-Dziwisz, Iwona Markiewicz, Elżbieta Stasiak, Renata Lorencowicz, Katarzyna Snarska, Bernadeta Cegła, Magdalena Strugała, Małgorzata Krajnik, Marcin Wiśniewski.

  ss. 45. Warszawa 2015, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

 4. Responsibilities of nurses in the prevention of diabetes in the recipients of long-term home care on the basis of the nursing activity chart.

  Działania pielęgniarki w profilaktyce cukrzycy u pacjentów objętych opieką długoterminową domową na podstawie karty czynności pielęgnacyjnych.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Luiza Stasiak, Karolina Stasiak, Andrzej Stanisławek.

  W: Diagnosis and conditions determining the health of carees and carers : selected issues. Ed. by Marianna Charzyńska-Gula, Hanna Kachaniuk, Anna Bednarek.. Lublin 2011, Perfekta Info Renata Markisz, s. 83-91, bibliogr, 978-83-932866-4-5.

  W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie człowieka w teorii i praktyce”. Lublin, 8-9 grudnia 2011. Streszcz. s. 39-40, [Tekst równol. w jęz. ang.].

 5. Women after mastectomy in marriage and family life on the basis of empirical studies.

  Kobieta po mastektomii w małżeństwie i rodzinie na podstawie badań empirycznych.

  [AUT.] Anna Irzmańska- Hudziak, Beata M. Małek, Zdzisława Szadowska – Szlachetka, Elżbieta Stasiak, Katarzyna K. Muzyczka, Andrzej Stanisławek.

  Zdr. Publ. 2011 t. 121 nr 4 s. 365-368, bibliogr. streszcz.

 6. The main beneficiaries of health services at the level of long-term home care exemplified by the regions of Silesia and Lublin.

  Główni odbiorcy świadczeń zdrowotnych na poziomie opieki domowej długoterminowej na przykładzie województwa śląskiego i lubelskiego.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Karolina Stasiak, Andrzej Stanislawek.

  W: Environmental factors shaping wellness in sickness and disability : monografia. Pod red. Józefa Bergiera. Lublin 2010, NeuroCentrum, s. 247-264, bibliogr. streszcz, 978-83-61495-06.2.

 7. Recreation versus the health of society.

  Rekreacja a zdrowie społeczeństwa.

  [AUT.] Katarzyna Granicka, Renata Domżał – Drzewicka, Mariusz Goniewicz, Elżbieta Stasiak.

  W: Interdisciplinary dimension of health and illness. Ed. by Grażyna Wójcik, Irena Wrońska, Zofia Sienkiewicz. Warszawa 2010, Medical University of Warsaw, s. 29-38, bibliogr. streszcz, 978-83-7637-128-3.

 8. Factors affecting the risk of bedsores among the patients under immediate home care and long term nursing care – comparative analysis.

  Czynniki wpływające na ryzyko rozwoju odleżyn u pacjentów objętych pielęgniarską opieką zadaniową i opieką pielęgniarską długoterminową – analiza porównawcza.

  [AUT.] Doroto Siwczyńska, Elżbieta Stasiak, Karolina Stasiak.

  W: Wellness and support of the environment in good health and sickness : monografia. Pod red. Krzysztofa Turowskiego.. Lublin 2010, NeuroCentrum, s. 253-272, bibliogr. streszcz, 978-83-61495-18-5.

 9. Proces medykalizacji jako zagrożenie dla indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie i życie człowieka.

  [AUT.] Anita Majchrowska, Elżbieta Stasiak, Jarosław Sak.

  W: Sociálne procesy a osobnosť 2010 : 13 ročník medzinárodnej konferencie. Stará Lesná, 20.09.2010-22.09.2010. Abstr. s. 27.

 10. Stress as a health risk factor in the consciousness of future doctors.

  Stres jako czynnik zagrożenia zdrowia w świadomości przyszłych lekarzy.

  [AUT.] Anita Majchrowska, Renata Bogusz, Elżbieta Stasiak, Rafał Patryn, Jarosław Sak, Jakub Pawlikowski.

  W: Environment and human health. Pod. red. Andrzeja Borzęckiego.. Lublin 2009, WSCHÓD Agencja Usługowa, s. 237-245, bibliogr. poz. 48, 978-83-62306-00-8.

  W: IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Krasiczyn, 17-19 września 2009. [b. pag.].

 11. Factors determining the mental well-being of the elderly and the chronically ill using the orthopedic supplies and aids in an orthopedic-medical shop.

  Czynniki determinujące dobrostan psychiczny osób starszych, przewlekle chorych korzystających z zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych w sklepie medyczno-ortopedycznym.

  [AUT.] Dorota Siwczyńska, Elżbieta Stasiak, Karolina Stasiak.

  W: Wellness and success. Vol. 2. Pod red. Grażyny Olchowik.. Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 217-226, streszcz, 978-83-61495-33-8.

 12. Quality of health care service as an element of care standards for elderly, chronically ill and disabled persons.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Karolina Stasiak, Edyta Gałęziowska, Anita Majchrowska.

  W: Environment and human health. Pod. red. Andrzeja Borzęckiego.. Lublin 2009, WSCHÓD Agencja Usługowa, s. 447-452, bibliogr, 978-83-62306-00-8.

  W: IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Krasiczyn, 17-19 września 2009. [b. pag.].

 13. Independence of home care nursing in the opinion of persons using this form of health services.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Karolina Stasiak, Edyta Gałęziowska, Bożena Muraczyńska, Anita Majchrowska, Andrzej Stanisławek.

  W: Environment and human health. Pod. red. Andrzeja Borzęckiego.. Lublin 2009, WSCHÓD Agencja Usługowa, s. 441-446, bibliogr, 978-83-62306-00-8.

  W: IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Krasiczyn, 17-19 września 2009. [b. pag.].

 14. Następstwa używania alkoholu przez kobiety ciężarne – alkoholowy zespół płodowy (FAS).

  [AUT.] Edyta Gałęziowska, Elżbieta Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka.

  Forum 2009 nr 3/4 s. 20-22

  W: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Uzależnienia a rodzina”. Nałęczów, 3-5 września 2008. [Streszcz.] [b. pag.].

 15. Difficulties in diagnostics and treatment in the opinions of people suffering from Lyme disease.

  [AUT.] Edyta Gałęziowska, Elżbieta Stasiak, Karolina Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka.

  W: IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Krasiczyn, 17-19 września 2009. [b. pag.].

 16. Uzależnienia a rodzina.

  [AUT.] Elżbieta Gleba, Halina Piecewicz-Szczęsna, Edyta Gronowicz, Anna Stodolak, Aleksander Fuglewicz, Katarzyna Salik, Elżbieta Wójcik, Emilia Kłos, Dorota Talarska, Edyta Gałęziowska, Elżbieta Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka.

  W: Uzależnienia a rodzina. Wybrane zagadnienia. Pod red. Renaty Domżał-Drzewickiej, Amelii Ścibor, Haliny Kaźmierak.. Lublin 2008, Wydaw. Makmed, s. 19-37, bibliogr, 978-83-924475-9-7.

 17. Uzależnienie od seksu.

  [AUT.] Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska, Elżbieta Stasiak, Agnieszka Saracen, Bożena Śpila.

  W: Uzależnienia a rodzina. Wybrane zagadnienia. Pod red. Renaty Domżał-Drzewickiej, Amelii Ścibor, Haliny Kaźmierak.. Lublin 2008, Wydaw. Makmed, s. 181-186, bibliogr, 978-83-924475-9-7.

 18. Uzależnienie od seksu i chorej miłości.

  [AUT.] Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska, Elżbieta Stasiak, Agnieszka Ł. Saracen.

  W: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Uzależnienia a rodzina”. Nałęczów, 3-5 września 2008. [Streszcz.] s. [b. pag.].

 19. Health state of patients provided with long-term home care in the Silesian and Lublin provinces: assessment on basis of Barthel’s and Douglas’ scales.

  Ocena stanu zdrowia pacjentów objętych opieką domową długoterminową w województwie śląskim i lubelskim na podstawie Skali Barthela i Skali Douglasa.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Edyta Gałęziowska, Renata Domżał-Drzewicka, Ewa Humeniuk, Antoni Niedzielski, Przemysław Błaziak, Karolina Stasiak, Andrzej Stanisławek.

  W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. [T. 4]. Lublin 2007, Akad. Med, s. 1393-1397, bibliogr.

  W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T. 1.[Streszcz.] s. 444.

 20. The planned period of breastfeeding and its conditions. (Planowany okres karmienia piersią i jego uwarunkowania.)

  [AUT.] Edyta Gałęziowska, Renata Domżał-Drzewicka, Elżbieta Stasiak.

  W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1. s. 103.

 21. The relationship between the possibility of midwives’s care preceding conception and the factors influencing planning of pregnancy. Możliwość sprawowania opieki przedkoncepcyjnej przez położne rodzinne w świetle analizy wybranych czynników, mogących mieć wpływ na planowanie ciąży.

  [AUT.] Edyta Gałęziowska, Elżbieta Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka.

  W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1. s. 104.

 22. Stan zdrowia osób zamieszkujących dzielnice LSM i Czuby w Lublinie analizowany na podstawie wywiadu oraz wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze.

  State of health of residents the Lublin LSM and Czuby districts studied on the basis of interviews and applications for orthopedic supply and auxiliary means.

  [AUT.] Karolina Stasiak, Elżbieta Stasiak, Anna Pacian.

  Bad. Nauk. 2007 vol. 21 nr 2 s. 47, Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. „Środowisko człowieka a jego zdrowie”. Kielce, 14-16 września 2007. [Streszcz.] [Tekst równol. w jęz. ang.].

 23. Jakość życia pacjenta objętego opieką domową długoterminową: praca doktorska.

  [AUT.] Stasiak Elżbieta.

  ss. 177, Kat. Środ. Opieki Zdr. Zakł. Zintegrowanej Opieki Med. Lublin 2007, Akad. Med.

 24. Nursing services carried out in an environment in form of long-term home care.

  Świadczenia pielęgniarskie realizowane w środowisku w formie opieki domowej długoterminowej.

  [AUT.] Karolina Stasiak, Elżbieta Stasiak.

  W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1 s. 443.

 25. Nutrition of young women.

  Charakterystyka sposobu odżywiania młodych kobiet.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka, Andrzej Stanisławek.

  Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 3 s. 775-777, bibliogr, International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006.

  W: International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006. Abstr. s. 238.

 26. Long-term domestic care as health care of chronic and disabled patients.

  Opieka domowa długoterminowa jako opieka zdrowotna nad pacjentem niepełnosprawnym.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Andrzej Stanisławek.

  Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 5 s. 1575-1578, bibliogr, International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006.

  W: International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006. Abstr. s. 97.

 27. Predominating problems occuring in patients provided with long-term domestic care in their home environment during the period of 2005-2006.

  Dominujące problemy występujące u pacjentów objętych opieką długoterminową w okresie 2005/2006 roku w środowisku zamieszkania.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka, Andrzej Stanisławek.

  Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 5 s. 1579-1582, bibliogr, International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006.

  W: International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006. Abstr. s. 101.

 28. Orthopedic supply and auxiliary means applied to disabled child staying at his home environment.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska, Andrzej Stanisławek.

  Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 6B s. 683-685, bibliogr, Second Polish Scientific Conference : Problems of diagnostics, rehabilitation and disabled child’s development. Lublin, September 25-27, 2006.

 29. Jakie korzyści na co dzień można uzyskać, stosując samoobserwację głównych objawów płodności?

  What benefits can be gained by conducting self-observation of the main signs of fertility?

  [AUT.] Edyta Gałęziowska, Elżbieta Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka, Jan Oleszczuk.

  Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2 s. 182-185, bibliogr. sum, [Mylnie wydr. vol. 60].

 30. Health state factors qualifying chronic and disabled patients for long-term domestic care in the Lublin and Silesian provinces.

  Czynniki zdrowotne kwalifikujące pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych do opieki domowej długoterminowej w województwie lubelskim i województwie śląskim.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Edyta Gałęziowska, Andrzej Stanisławek.

  Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 7 s. 218-221, bibliogr. sum, [Mylnie wydr. vol. 60].

 31. Środki psychoaktywne w praktyce pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej.

  Psychoactive substances in community/family nurse practice.

  [AUT.] Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska, Elżbieta Stasiak.

  Pielęgniarstwo XXI w. 2006 nr 3 s. 203-205, bibliogr. sum.

 32. Pielęgniarska opieka domowa nad dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym przebywającym w środowisku domowym.

  Home nursing care for children with chronic diseases and the disabled children treated in the family-home environment.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska.

  Pielęgniarstwo XXI w. 2006 nr 3 s. 193-195, bibliogr. sum.

 33. Środowiskowa opieka nad noworodkiem i niemowlęciem – oczekiwania kobiet po porodzie a ich realizacja przez położne środowiskowe/rodzinne.

  (Home care of a new-born child and of an infant – expectations of women after childbirth and the fulfillment of the expectations by family/home midwives.)

  [AUT.] Edyta Gałęziowska, Renata Domżał-Drzewicka, Elżbieta Stasiak.

  Pielęgniarstwo XXI w. 2006 nr 3 s. 197-201, bibliogr. sum.

 34. Warunki zdrowotne w placówkach nauczania i wychowania na terenie województwa lubelskiego.

  [AUT.] Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska, Elżbieta Stasiak.

  W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Lublin, 25-27 września 2006. Streszcz. s. 73-74.

 35. Zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze zastosowane u dziecka niepełnosprawnego przebywającego w środowisku domowym.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska, Andrzej Stanisławek.

  W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Lublin, 25-27 września 2006. Streszcz. s. 201.

 36. Dynamika rozwoju długoterminowej opieki domowej w Polsce w 2005 roku.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak.

  W: Samodzielność w pielęgniarstwie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. Nowy Sącz, 7-8 wrzesień 2005. Pod. red. Marianny Charzyńskiej-Guli. s. 39-44. [B. m.] 2005, [b. wydaw.].

 37. Medical and social problems of disabled persons during long-term home care.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Hanna Kachaniuk, Anna Irzmańska-Hudziak, Andrzej Stanisławek.

  Pol. J. Environ. Stud. 2004 vol. 13 suppl. 2 p. 2 s. 538-541, bibliogr, 4th International Scientific Conference „Hygienic and environmental health determinants”. Nałęczów, 23-25 September 2004.

  W: 4th International Scientific Conference „Hygienic and environmental health determinants”. Nałęczów, 23-25 September 2004. Streszcz. s. 240.

 38. Indications for orthopedic supply and auxiliary means for disabled with reference to Prime Minister Order on 10 May 2003.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Hanna Kachaniuk, Andrzej Stanisławek.

  W: Epidemiological analysis of selected medical and social problems connected with non-infectious diseases in Poland. Ed. Irena D. Karwat. Lublin 2004, Liber, s. 414-421, bibliogr.

 39. Wskazania do zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych u pacjenta niepełnosprawnego w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r.

  Indications for provision of orthopaedic equipment and additional materials for handicapped person in reference to The Decree of Minister of Health from May 10, 2003.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Hanna Kachaniuk, Andrzej Stanisławek.

  W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce – ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności. Puławy, 27-28 maja 2004. [Streszcz.] s. 218-219, [Tekst równol. w jęz. ang.].

 40. Zakres i uwarunkowania świadczeń pielęgniarskich w opiece długoterminowej domowej.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak, Hanna Kachaniuk.

  W: Pielęgniarstwo w praktyce – teraźniejszość i przyszłość. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. Nowy Sącz, 7-8 kwiecień 2003 r. Pod red. Ireny Wrońskiej s. 47-56, bibliogr.

 41. Niepełnosprawność pacjenta a kryteria obowiązujące w przyznawaniu zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak.

  W: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Red. nauk. Irena D. Karwat. T. 1. Lublin 2002, Liber, s. 379-385.

 42. Poradnik dla osób po amputacjach.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak.

  Lublin 2002, Lubel. Forum Osób Niepełnospr, ss. 40.

 43. Przedszkole instytucją wspierającą rozwój dziecka.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak.

  Pielęg. i Położ. 2000 nr 9 s. 17-18.

 44. Działania diagnostyczne prowadzone przez pielęgniarkę u dzieci w wieku przedszkolnym.

  [AUT.] Elżbieta Stasiak.

  Pielęgniarstwo 2000 2000 nr 3 s. 11-15