Wystąpienia

Chętnie dzielę się wiedzą z zakresu:

  • długoterminowej opieki pielęgniarskiej,
  • przedsiębiorczości,
  • prowadzenia organizacji non-profit.

Opiniowanie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu, pracy naukowej i tworzeniu standardów długoterminowej opieki pielęgniarskiej w Polsce, a także dzięki współpracy z ośrodkami certyfikującymi, wydaję opinie dotyczące między innymi organizacji usług pielęgniarskich.


Komentarze eksperckie

Chętnie współpracuję z pismami branżowymi i dziennikarzami zainteresowanymi tematyką:

  • ochrony zdrowia,
  • opieki pielęgniarskiej,
  • potrzeb i aktualnej sytuacji seniorów w Polsce.

Konsultacje

Przepisy dotyczące ochrony zdrowia są często zawiłe i zmieniają się równie często. Zmieniają się też branżowe standardy. Dbając o rozwój środowiska pielęgniarskiego udzielam konsultacji w obszarze organizacji usług pielęgniarskich.